Om Raymark Design & Keramik

Raymark Hellqvist är den som driver keramikverkstaden,butik och konstgalleri i Smedbyn. Han startade verksamheten som sitt examensarbete inom designprocessen. Bilden nedan kan ni se den färdiga produkten på keramikpallen från skiss till fysisk produkt.

Idag gör Raymark en del beställnings jobb till privata kunder och driver även kurser i keramik.